Terveys ja jalostus

Jalostuksen tavoiteohjelma etnankoirille 2018-2022

Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) on koottu tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Siitä saatavasta tiedosta hyötyy niin kokenut harrastaja kuin vasta koiran hankintaa suunnitteleva.

Etnankoirien jalostuksen tavoiteohjelmaa työstää tällä hetkellä jalostustoimikunta sekä Ville Niemi, Elina Karlsson, Maria Ketola ja Saralotta Engblom.

Terveyskyselyn tulokset

Joka kolmas vuosi tehtävillä terveyskyselyillä kartoitetaan etnankoirilla esiintyviä sairauksia ja niiden yleisyyttä. Vuoden 2020 terveyskyselyn tuloksiin pääset tästä.

Yhdistyksen tukemat terveystarkastukset

SIC ry tukee jäsenten koirilleen teettämiä virallisia silmä- ja polvitarkastuksia sekä italianvinttikoirien rotuspesifisiä geenitestejä kymmenellä eurolla tarkastusta kohden seuraavien ehtojen mukaisesti:
  • Jokaisesta silmätarkastuksesta saa 10 euron hyvityksen.
  • Yhdistys korvaa 10 euroa koiran ensimmäisestä polvitarkastuksesta riippumatta siitä, minkä ikäisenä koiralle tehdään ensimmäinen tarkastus. Yhdestä uusintatarkastuksesta korvataan 10 euroa, kun se tehdään koiran täytettyä kolme vuotta.
  • Italianvinttikoirien rotuspesifisistä geenitesteistä saa 10 euron hyvityksen. Geenitestejä tuetaan 10€/koira.
  • Hyvitys maksetaan kuittia vastaan yhdistyksen jäsenelle.
  • Terveystulokset julkaistaan SIC:n nettisivuilla terveyslistaus-osiossa.
Terveystarkastuksen jälkeen tulee lähettää maksukuitti, koiran tiedot, linkki Kennelliiton jalostustietokannassa näkyvään terveystulokseen/geenitestiin tai kopio virallisesta tutkimuslausunnosta/geenitestistä sekä tilinumero IBAN-muodossa yhdistyksen jäsensihteerille osoitteeseen jasensihteeri@sicry.fi. Korvauksen saa myös lähettämällä kopion virallisesta tutkimuslausunnosta pdf-muodossa. Korvausten hakemiselle on aikaraja, eli korvauksia voi hakea korkeintaan vuoden vanhoista terveystarkastuksista.
Yhdistys kannustaa jäseniään viemään myös kotikoiriaan, joita ei käytetä jalostukseen, kyseisiin tarkastuksiin, jotta saisimme kerättyä laajemmin tietoa rotujen ja yksilöiden terveyden kehityksestä sekä tukeaksemme sairauksiin liittyvää tutkimustyötä.

Julkinen terveyslistaus

SIC ry:n jalostustoimikunta kokoaa sivuilla julkaistavaan julkiseen listaukseen tietoa yhdistyksen rotujen sairauksista (esimerkiksi epilepsia, allergia tai atopia, sydänsairaus, patellaluksaatio, häntämutka, parodontiitti, jalkojenmurtumat) ja muista vioista (esimerkiksi kives- tai purentavika). Lisäksi listauksessa on tiedot MyDogDNA-testatuista koirista passinnumeroineen sekä italianvinttikoirien rotuspesifiset geenitestitulokset (kiilteenpuutos-, glaukooma- ja PRA-geenitestit).

Jos sinun omistuksessasi on sairastunut koira ja haluat diagnoosin julkiseksi, täytä tämä lomake. Lomakkeeseen liitetään skannattu eläinlääkärintodistus/-kuitti sairaudesta, josta käy ilmi diagnoosi, sekä pyydetyt lisätiedot. Kives- ja purentavikaan ei vaadita eläinlääkärin lausuntoa. Lisäksi voit ilmoittaa lomakkeella MyDogDNA-testatun koirasi passin numeron tai geenitestin tuloksen (toistaiseksi vain italianvinttikoira).

Tietoja terveyslistalle voit lähettää tällä lomakkeella. Listaa aletaan julkaista kun ensimmäiset tiedot koirista on käsitelty.

Tähän tulossa tietoa etnankoirien yleisimmistä sairauksista.