Näyttelyt

Etnankoira kuuluu FCI:n luokittelussa ryhmään 5 (pystykorvat ja alkukantaiset tyypit) ja italianvinttikoira roturyhmään 10 (vinttikoirat). Molemmat rodut tulevat Suomen muotovalioksi kolmella sertifikaatilla, jotka pitää saada kolmelta eri tuomarilta. Viimeinen sertti tulee saada koira ollessa yli 2-vuotias. C.I.B/C.I.E -arvoon (kansainvälinen muotovalio) vaaditaan neljä CACIBia vähintään kolmesta eri maasta. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä tulee olla yksi vuosi ja yksi päivä.

Koiranäyttelyssä sekä etnankoirat että italianvinttikoirat kilpailevat ensin oman rotunsa sisällä ja rodun parhaaksi valittu koira pääsee sitten kilpailemaan ryhmäkilpailuihin muita roturyhmän koiria vastaan. Koirat ovat jo ilmoittautumisvaiheessa jaettu ikäluokittain sekä sukupuolen mukaan, minkä lisäksi muotovalioille ja käyttökoirille on omat luokkansa. Kukin koira arvostellaan ensin yksinään siten, että tuomari antaa koirasta kirjallisen arvostelun, jossa kuvailee koiran hyviä ja huonoja puolia ja antaa sitten koiralle laatupalkinnon (joko erinomainen ERI, erittäin hyvä EH, hyvä H tai tyydyttävä T tai hylätty HYL). Lisäksi koira, jota ei voi syystä tai toisesta arvostella, esimerkiksi se ei suostu ollenkaan liikkumaan voi saada arvosanan (Ei voida arvostella eli EVA). Parhaalla eli erinomaisella sekä toiseksi parhaalla eli erittäin hyvällä arvosanalla palkitut koirat jatkavat kilpailemaan luokkansa parhaan arvosta. Erinomaisella palkituista SA:n (sertifikaatin arvoinen) saaneista koirista valitaan paras uros ja paras narttu, jotka kilpailevat vielä keskenään rotunsa parhaan koiran arvosta.

Parhaan uroksen ja nartun valinnan yhteydessä jaetaan kansallisissa näyttelyissä sertifikaatti sukupuolensa parhaalle koiralle, joka ei ole Suomen muotovalio, ja kansainvälisissä näyttelyissä lisäksi CACIB sukupuolensa parhaalle koiralle, joka ei ole kilpaillut ko. näyttelyssä juniori- tai veteraaniluokassa. Toisiksi parhaalle koiralle molemmissa sukupuolissa jaetaan vastaavasti varasertifikaatti/vara-CACIB.

Lisäksi vuonna 2018 lanseerattiin Pohjoismaissa uusi näyttelymuoto NORD-näyttelyt, jossa jaetaan pohjoismainen sertifikaatti eli ns. NORD SERT. Se jaetaan molemmissa sukupuolissa sukupuolen parhaalle koiralle. Koira valioituu NORD-sertifikaateilla Pohjoismaiden muotovalioksi, kun se on oman maansa kansallinen muotovalio, saanut kolme NORD-sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta kolmelta eri tuomarilta ja vähintään yksi näistä sertifikaateista on saavutettu koiran täytettyä 2 vuotta.

Tulevat näyttelyt löydät Kennelliiton tapahtumakalenterista.

Italianvinttikoiran esittäminen

Italianvinttikoira esitetään yleensä verrattain vapaasti. Koira liikkuu esittäjän vasemmalla puolella yleensä hihna kiristettynä ylhäälle korvien taakse. Jotkut yksilöt eivät pidä tästä ja ne esitetään löysemmällä hihnalla. Italianvinttikoira seisotetaan joko vapaasti tai asetellen haluttuun asentoon.

Etnankoiran esittäminen

Cirnecolle ei oikeastaan ole mitään rodunomaista esittämistapaa. Useimmiten cirneco esitetään melko vapaasti. Seisottaessa ja liikuttaessa koiraa näyttelyhihnan annetaan joko roikkua löysästi kaulalla tai se nostetaan ylös niskan ja korvien väliin. Kannattaa tutustua esitettävään koiraan ja esittää koira tavalla, joka koirasta itsestään tuntuu parhaimmalta.