Pentuvälitys

Kasvattaja, jos haluat ilmoittaa pentueen pentuvälitykseen, lähetä pentueilmoitus jalostustoimikunnalle sähköpostilla osoitteeseen luomanmaki@gmail.com

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostussuositukset

voimassa 1.7.2018 alkaen

SIC ry:n suosituksen mukaan tulisi kaikkien jalostukseen käytettävien koirien täyttää seuraavat jalostuksen vähimmäisvaatimukset:

 • Yhdistelmän sukusiitosaste on pienempi kuin 6,25 % (5 polvella laskettuna).
 • Yhdistelmä ei ole uusintayhdistelmä.
 • Nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk:n ikäinen ja korkeintaan 8-vuotias.
 • Uroksen tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen silmä- ja polvitarkastustulos ennen astutusta, joka kirjattu italianvinttikoirien PEVISA ohjelmaan ajalle 1.1.2022 –  31.12.2026. Poikkeuksena ulkomaalaiset urokset, joilta ei vaadita silmä- tai polvitarkastusta. Silmätarkastus ei saa olla 12kk vanhempi astutushetkellä. Polvitarkastuksissa noudatetaan Kennelliiton säädöksiä:
  • Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kk
  • Koiran polvitulos on voimassa pysyvästi, mikäli se annetaan kolme vuotta täyttäneelle koiralle
  • Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta, mikäli koiralle tarvitaan voimassaoleva lausunto.
 • Vanhemmilla tulee olla virallinen ja hyväksytty näyttelytulos sekä mielellään (ei pakollinen) näyttöä juoksutaipumuksista.
 • Vanhemmat eivät saa osoittaa aggressiivisuutta tai arkuutta.
 • Sairaita tai viallisia koiria ei saa käyttää jalostukseen (lukuunottamatta lasiaisen rappeumaa ja lieviä silmäsairauksia). Vanhempien tulee olla kaikin puolin terveitä eivätkä ne saa tiedettävästi kantaa samoja perinnöllisiä sairauksia.
 • Koiraa, jonka raaja on katkennut, ei tule käyttää jalostukseen kuin poikkeustapauksissa ja tällöin tulee yhdistelmässä käyttää koiraa, jolla ei ole katkennut raaja.
 • Vakavampia sairauksia (katarakta, PRA, linssiluksaatio, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD & tRD, iris coloboma) sairastavia koiria ei saa käyttää jalostukseen ja lievempien silmäsairauksien (ylimääräiset ripset, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, mRD-multifokaali) osalta ei suositella yhdistettäväksi koiria, joilla on sama diagnoosi.
 • Lasiaisen rappeuman osalta kahden yli neljä (4) -vuotiaan lasiaisen rappeumaa sairastavan koiran yhdistäminen on toistaiseksi sallittua. Alle 4-vuotiaita koiria käytettäessä vähintään toisen vanhemman silmät tulee olla puhtaat.
 • Suositellaan, että koiraa, jolla on polvilausuntojen yhteenlaskettu tulos 2 tai enemmän, ei käytetä jalostukseen.
 • Suositellaan, että vanhemmilta otetaan ennen astutusta hammaskiilteen vajaakehitys –geenitesti eikä geenin kantajia yhdistetä.
 • Lisäksi suositellaan, että yksittäisen koiran maksimijälkeläismäärä on 5 % yhden koirasukupolven aikana

Huom! Jalostukseen käytettävältä ulkomaalaiselta urokselta (=ulkomailla asuva ja ulkomaalaisen omistama uros) ei vaadita pentuvälitystä varten virallista silmä- ja polvitarkastuslausuntoa. (SICin hallituksen päätös 1/2014)

”Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” -merkinnän saavat automaattisesti kaikki pentueet, jotka täyttävät jalostussuositukset, ja jonka kasvattaja ilmoittaa SIC:n pentuvälitykseen. Mikäli kasvattajalla on perusteltu syy poiketa yhdistyksen jalostussuosituksista, hän voi tehdä pentueestaan vapaamuotoisen poikkeuslupa-anomuksen jalostustoimikunnalle. Toimikunta käsittelee anomuksen kokouksessaan ja perustellusta syystä voi puoltaa pentuetta, joka ei kaikilta osilta täytä jalostussuosituksia. Tällaisessa tapauksessa pentue voi saada merkinnän ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue”.

Pentuvälitykseen otetaan myös ilman anomusta pentuilmoituksia, jotka eivät täytä jalostussuosituksia, mutta silloin merkintää ” Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry:n jalostustoimikunnan hyväksymä pentue” ei tule pentueen kohdalle.

Suunnitteilla: Ylladian

Suunnitteilla Astutus kesäkuussa 2022. Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry jalostustoimikunnan hyväksymä pentue.

Tiedustelut: Leena Jääskelä, Rantsila, ylladian@gmail.com, 040-7455192, http://www.ylladian.com

Vanhemmat

Isä

Kurnous Hermes

FI KVA-M FI MVA SMM-16

s. 19.02.2015 (6 v 5 kk)

Silmät:

 • 05.01.2022: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.
 • 23.12.2020: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.
 • 21.12.2019: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.
 • 28.03.2019: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.
 • 21.03.2018: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.
 • 12.01.2017: Puutteellinen kyynelkanavan aukko: todettu.

Polvet: 

 • 21.03.2018: 0/0
 • 12.01.2017: 0/0

Näyttelytulos: MVA

Koetulos: Maasto: KVA-M, rata: 24,81s/280m, 31,43s/350m.

Muuta: Ei jalanmurtumia. 23.12.2020: Sydäntutkimuslausunto: Ei sivuääntä.

Emä

Ylladian Ororo

s. 29.05.2016 (5 v 1 kk)

Silmät:

 • 30.10.2021: Lasiaisen rappeuma: lievä.
 • 19.09.2020: Lasiaisen rappeuma: lievä.
 • 19.06.2019: Lasiaisen rappeuma: epäilyttävä.

Polvet:

 • 19.06.2019: 0/0

Näyttelytulos: SERT

Koetulos: Maasto: 108p

Muuta: Ei jalanmurtumia. MyDogDna: Ei kanna hammaskillepuutosta (FEH).